İnovasyon Yenir Mi? Neden İnovasyon?

İnovasyon
Günlük yaşamın akıntısında sürüklenirken, etrafımızı saran kaynakları sonsuz sanıyoruz. Yenilenebilir kaynakların aksine, pek çok doğal kaynağın giderek tükendiği gerçeğini halının altına süpürüyoruz. Tempomuzu bir an olsun aksatmazken, çalışmalarımıza hız kazandırırken ve ihtişamın labirentinde kaybolurken doğanın dengesini unutuyoruz.
Fakat dünya yaşlanıyor!
Tıpkı insanlar gibi, tıpkı tüm canlılar gibi dünya da giderek işlevini yitiriyor. İnovasyon kavramı tam da bu noktada devreye giriyor. İnovasyon; teknik olarak gelişim sağlayan, üretim ya da planlama ile ilerleme sağlayan ve maddi kaynağa dönüşen kurgu olarak biliniyor. İnovatif tasarımlar yaşlanan dünyamızda gün geçtikçe daha fazla değer kazanıyor.
Fakat bir şartla…
Yalnızca tekniğin barındığı, çevre ve canlıların göz ardı edildiği inovatif tasarımlar faydadan çok zarar getiriyor. Çünkü dünya, içindeki canlılarla ve doğanın dengesiyle bir bütün. Bu ahenkli yapıya uyum sağlayabilen yenilikler yaşamın kalitesini yükseltirken, kazanca ve tekniğe dayalı fikirler giderek değer kaybediyor. Peki inovasyon projesi üretmek neden bu kadar önemli?

Çünkü dünya yaşlandığının sinyallerini uzun yıllar önce vermeye başladı. Her geçen yıl yeşil alanların ve can damarlarımız olan ormanların yok oluşuna tanıklık ediyoruz. Su kaynakları tasarruf bilincinin eksikliği nedeniyle tükenirken, kuraklık ivme kazanıyor. Gıda ihtiyacı artıyor, geçim şartları ise ters orantılı olarak kötüye gidiyor. Fabrikalar, otomobillerin artışı ve daha pek çok etken sebebiyle temiz hava değil zehir soluyoruz. Tüm bunlara bağlı olarak hastalıklar çeşitleniyor ve hasta sayısı hızla katlanıyor.
İnovasyon bize, merkezine çevreyi ve insanı aldığı bir dünya anlayışı sunabilir. Canlıların doğanın bütünlüğü ile yaşamasını destekleyen, buna yardımcı olan araç ya da amaçların tümü inovasyon kapsamına girebilir.
Kısacası inovatif fikirlerin faydası gözle görülür olmalıdır. İhtiyaçların arttığı, kaynakların ise tükendiği dünyamızda, canlıların yaşamını destekleyen her türlü fikre sıkı sıkı sarılmalıyız.

Bora ÇAKILKAYA

dESIGNER

http://www.boracakilkaya.com

Reklamlar