Tarih “Sonra Görüşürüz” Der!!!

“RÖLÖVE” mi Oda Ne Şimdi? Aynı Tarih gibidir geçmişini bilmeyen geleceğe sağlam adımlarla gidemez.

Geleceğe sağlam eserler bırakabilmek için, geçmişten beslenmek gerekir. Geçmişin sırrını ne kadar anlamlandırabilirsek, gelecek de o denli ihtişamlı olur. Aynı durum kent dokuları, arkeolojik kalıntılar ve yapılar için de geçerlidir. Mimarlık tarihi açısından değer kaydeden yerlerin özenle değerlendirilmesi gerekir. Rölöve tam da bu sırada devreye girmektedir. Bir kentin dokusunu, arkeolojik bir kalıntıyı ya da mimari bir yapıyı incelemek ve mimari açıdan değerlendirmek rölövenin kapsamındadır.
Arkeolojik kalıntıların derinlemesine incelenmesi, incelenirken de kalıntıların hiçbir tahribata uğramaması gerekir. Aynı şekilde restorasyon projelerinin güvenle hazırlanabilmesi için de ölçekli çizimlere sahip bir anlatıma ihtiyaç duyulur. İç ve dış mimarisi anlaşılmayan, özgün dekorasyon çizgileri belirlenmeyen ve taşıyıcı sistemi analiz edilmeyen bir yapıyı sağlıklı restore etmek mümkün müdür?
Buna cevabım elbette ki hayır…
Çünkü taşıyıcı sistem dediğimiz kısım yapının iskeletini oluşturur. Bu iskeleti anlamadan ve onu korumadan yapıyı korumak söz konusu değildir. Öyle ya, deprem ülkesi olarak bilinen bir yerde yapının iskeletini korumak azami önem taşır.
Temelde iki grup rölöve vardır:
– İlki, kültür ve tabiat varlıklarını koruma kurullarına taşınmaz tescil başvurularında kullanılmak üzere hazırlanır. Bu ölçüm çalışmalarında teknolojik imkanlardan faydalanılır. Ayrıca bu çalışmalar fotoğraflarla da desteklenir.
– İkincisi, restorasyon ve restitüsyon proje çalışmalarına altlık teşkil etmesi için yapılan çalışmalardır. Bu çalışmalar aynı zamanda yıkılacak taşınmazlar hakkında arşiv oluşturulması içinde gerçekleştirilir. Esas rölöve çalışmaları olarak bilinir. Bu çalışma türünde ölçme işleminde minimum düzeyde hata payı vardır. Çizimler mümkün mertebe detaylandırılır. Araştırma daha derinlemesine yapılır ve daha fazla sayıda kaynak taranarak çalışmalar fotoğraf/video gibi görsellerle desteklenir.
Günümüzde rant uğruna mekanlar bilinçsiz kişi ve kurumlar tarafından inşa edilebilmektedir. Aslolan toplumun bilinçlenmesi ve tarihine de geleceğine de önem vermesidir. Planlama, rölöve ve tasarım ancak bu şekilde anlam kazanır.
Çünkü tarih hiçbir zaman hoşçakal demez. Tarih hep ”Sonra görüşürüz” der…

Bora ÇAKILKAYA

Designer / Interior Arc.

http://www.boracakilkaya.com

boracakilkaya@gmail.com

Reklamlar